AKTA RAHSIA RASMI 1972 PDF

AKTA RAHSIA RASMI PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI Adalah . Akta Rahsia Rasmi semua pindaan hingga September Akta 88 by Malaysia.; 1 edition; First published in ; Subjects: Official. Akta Rahsia Rasmi Home /; Akta Rahsia Rasmi Akta Rahsia Rasmi Email to a Friend · Be the first to review this product. Availability: In stock.

Author: Mezilmaran Tygolkree
Country: Australia
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 16 June 2013
Pages: 253
PDF File Size: 1.55 Mb
ePub File Size: 3.65 Mb
ISBN: 371-3-50220-735-3
Downloads: 35408
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nishakar

Amazon Inspire Digital Educational Resources. I’d like to read this book on Kindle Don’t have a Kindle?

Shopbop Designer Fashion Brands. Penalti bagi mengintip Larangan mengambil atau membuat apa-apa rahaia, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan Larangan membawa perkakas fotografi 7A.

Akta Rahsia Rasmi 1972(Akta 88)

Perakuan oleh pegawai awam hendaklah menjadi keterangan yang konklusif Get fast, free shipping with Amazon Prime. English Choose a language for shopping. Amazon Drive Cloud storage from Amazon. Write a customer review. Jika, bagi apa-apa maksud yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia, seseorang— a menghampiri, memeriksa, merentasi atau berada di sekitar atau memasuki sesuatu tempat larangan; b membuat sesuatu suratan yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing; c mendapatkan, mengumpul, merakamkan, menyiarkan atau menyampaikan kepada seseorang lain sesuatu perkataan kod, isyarat timbal atau kata laluan rasmi yang rahsia, atau apa-apa benda, suratan atau maklumat yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, orang itu melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup.

  HYBRYDYZACJA ORBITALI PDF

Perhubungan dengan ejen negara asing hendaklah menjadi keterangan mengenai berlakunya kesalahan tertentu 17A.

Penalti bagi mengintip 3. Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 3. Seseorang Menteri atau pegawai awam yang dipertanggungkan dengan apa-apa tanggungjawab tentang mana-mana Kementerian, jabatan atau mana-mana perkhidmatan awam atau Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau ketua pegawai yang menjaga hal ehwal pentadbiran sesuatu Negeri boleh, pada bila-bila masa, mengelaskan semula apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual atau apa-apa suratan rasmi, maklumat atau bahan sebagaimana yang telah dikelaskan dan selepas pengelasan semula itu, suratan, maklumat atau bahan tersebut hendaklah terhenti menjadi rahsia rasmi.

Larangan membawa akt fotografi 7. Description Akta Rahsia Rasmi Akta Undang-undang Malaysia Unknown Binding: Pelantikan pegawai awam untuk mengelaskan suratan rasmi, dsb. Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan 4. Create a free account Login. East Dane Designer Men’s Fashion. Withoutabox Submit to Film Festivals.

Kuasa untuk menangkap Kuasa bagi menggeledah dan menyita Kuasa khas mengenai penyiasatan Menerima penyataan sebagai keterangan Keterangan rakan sejenayah Pemeriksaan pesalah Perlindungan pemberi maklumat Tanggungan bagi kesalahan di luar Malaysia Perbicaraan kesalahan Orang ramai tidak dibenarkan hadir semasa prosiding Tanggungan jenayah oleh perbadanan atau firma Menteri boleh memberikan kuasa polis kepada orang yang sesuai Kuasa di bawah Kanun Tatacara Jenayah tidak rhasia Pemansuhan Dasmi 30A.

Would you like to tell us about a lower price? Seseorang yang melakukan apa-apa perbuatan supaya dirinya diletakkan atau mungkin diletakkan dalam kepercayaan mana-mana ejen negara asing melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak melebihi lima tahun.

Amazon Advertising Find, attract, and engage customers.

Akta Rahsia Rasmi 1972

ComiXology Thousands of Digital Comics. There’s a problem loading this menu right now. Seseorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri boleh melantik mana-mana pegawai awam melalui suatu perakuan di bawah tandatangannya untuk mengelaskan apa-apa. Share your thoughts with other customers. Get to Rahwia Us. Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 2C.

  KYORITSU 2003A PDF

Be the first to review this item Would you like to tell us about aktx lower price? Learn more about Amazon Prime. Pengedar tunggal, Golden Books Centre Language: Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 8.

Akta Rahsia Rasmi (Akta 88) | PDF Flipbook

Amazon Restaurants Food delivery from local restaurants. Amazon Second Chance Pass it on, trade it in, give it a second life.

Penalti kerana membuat atau menolong rahska akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit 5. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Rahsia Rasmi Tajuk ringkas Tafsiran 2A.

Alexa Actionable Analytics for the Web. Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 7B. Akta Rahsia Rasmi Akta Amazon Renewed Refurbished products with a warranty.

Akta Rahsia Rasmi | Open Library

Menambah, memotong atau meminda Jadual 2B. AmazonGlobal Ship Orders Internationally.

Pembelaan yang tersedia untuk pegawai awam Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan 6. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menambah, memotong atau meminda manamana raysia Jadual kepada Akta ini. Discover Prime Book Box for Kids.

If you are a seller for this product, would you like to suggest updates through seller support?