GRAMATIKA AT RETORIKA PDF

Documents Similar To Gramatika at Retorika. Ramayana. Uploaded by. Danang Krisdiantoro · Major Characters of the Ramayana. Uploaded by. Christopher. abanata10 Retorika Mahalaga ang papel ng retorika sa disiplina ng pagpapahayag dahil anumang uri ng Magkaugnay na disiplina ang gramatika at retorika. Check out my latest presentation built on , where anyone can create & share professional presentations, websites and photo albums in minutes.

Author: Vudokinos Doushicage
Country: Gambia
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 5 January 2008
Pages: 154
PDF File Size: 8.29 Mb
ePub File Size: 6.91 Mb
ISBN: 638-5-44551-368-9
Downloads: 22051
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kelmaran

Isulat sa sagutang papel ang K kung ito ay nasa karaniwang ayos at DK naman kung nasa Di-karaniwang ayos. Mnemonic device- inobatibo grmatika malikhaing paraan ng pagmememorya na napatunayang epektibo higit noong unang panahon.

referát: Rétorika –

Pero sa Tagalog, kailangan kailangang magbago din ang klaseng uri ng pandiwa. Akto na may tiyak na puwersa tulad ng pag-uutos, pagbabala, pagpapabatid at iba pa. At dahil wala ngang saksi na magpapatunay, sila ay walang kasalanan sa nasabing krimen.

Si Sir ay mahusay magtalumpati. Inilaan niya ang kanyang panahon sa pagaanalisa ng mga praktikal na pagreresolba ng mga argumento sa mga isyung moral. Ethnography of Communication 8. Nagpasimula ng teoryang speech act noong Madalas siyang magpuyat tuwing gabi kaya palagi siyang huli sa pang-umagang st.

  GENTAMICINA OTOTOXICIDAD PDF

Ang estilo ayon sa kanya ay kasuotan ng kanyang naiisip. Ang mga akda ay nasulat sa Wikang Ingles kaysa sa klasikong mga wika Griyego at Romano. At liban kung sa gramztika wika ang pag-uusap, magiging isang Babel. May malay sa paggamit ng wika? Ang uri ng Retorika na ginagamit upang purihin o sisihin ang isang tao o minsan ay maaaring grupo.

Sa Panahon ng Amerikano, nagkaroon ng paglilinaw sa retorika; Sa Panahon ng Hapon, naging gintong panahon ito ng Tagalog ngunit naging malamya rtorika retorika. Santiago at Tiongco d. Retorika — sining ng argumento o diskurso. Ano ang relasyon ng wika sa retorika?

Piliin ang titik ng iyong sagot at isulat sa sulatang papel. May malay sa paggamit ng wika, isinasaalang-alang ang audience at gumagamit ng grapema o mga simbolo. May gusto ka ba sa kaniya? Isang paraan ng pagpapahayag upang pag-ugnayin ang mga mahahalagang pangyayaring naganap tulad ng mga karanasang di malilimutan, kwento o kasaysayan ng mahahalagang tao.

  KHASAIS ALI URDU PDF

Katedralna škola

Ang tunay na kaibigan ay laging maaasahan. Ang wika ang kasangkapan sa komunikasyon. Pumili ng tatlong gabay sa pagpapalawak ng kaalaman sa paggamit ng salita at ipaliwanag ito.

Ang limitasyon din ng sasaklawin ng paksa ay mahalaga dahil ito ay magsisilbing gabay habang ginagawa mo ang iyong akda. Ano ang naging tungkulin ng retorika sa Panahong Klasikal?

Suriin kung anong uri ng tayutay ang pahayag. Ang panahong ay kakikitaan ng pag-angat reorika bernakular rerorika retorika. Isulat sa bukod na papel ang sagot. Sinu-sino ang mga maituturing na Pilipinong retorisyan? Ang paghahamok ng hari at ng kawal ay tulad ng paglalaban nina David at Goliath. Sa Ingles, kung gusto kong magbago ang pokus ng pangungusap, kailangan kailangang magbago ang diin lang. Ito ang naagtatakda ng hangganan at landas na tutunguhin ng isang ideya.