GULDASTA AQAID O AMAL PDF

16 फ़रवरी शराब के अह़काम और इस के नुक़्सानात पर मुश्तमिल इ़बरत अंगेज़ बयान. Guldasta e Aqaid o Aamaal. Posted on Related. Kitab ul AqaidIn “Aqaid”. Toba ki Riwayat o HikayatIn “Hikayat o Waqiat”. Bayanat e AttaryaIn. in PDF format Book Guldasta aqaid wa amal brailwiat.

Author: Dor Vujin
Country: Latvia
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 8 January 2010
Pages: 216
PDF File Size: 13.75 Mb
ePub File Size: 7.77 Mb
ISBN: 694-4-56811-431-7
Downloads: 65082
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigataxe

Khulasa e kalam ye hai ki agar koi tanha namaz padhe to charo rakat me tilawat kar sakta hai, or imam agar akhri do me qirat kare or muqtadi par giryan guzre to jaiz nahi. Or wahi ilm wala janne wala hai. Amao Nekiyan Rs Ke ticket lena zaruri tha to use 50 Rs. Kya yeh sahi hai?

Jiski tafseel Fatawa Razawiyya Jild: Or tehqeeq e jadeed me aql e saleem de Suwal no. Kya jhoot ke darje me shumaar hoga? Or kuchh iske khilaf hai to wo likh den Guldsata sab qasme nahi inpe koi kaffara nahi.

Attar ka Pyara Rs To Hazrat aap se guzarish hai ke is ka jawab de kar hamari Rahnumai farmayen 74 Suwal 94 Hawa kya hai, kis chiz se bani hai,? Sureh Ahzab Ayat “aur naa tumhare le-palako ko tumhara beta banaya, ye tumhare apne munh ka kehna hai, aur allah haq farmata hai aur wahi raah dikhata hai, uhne unke bap hi ka keh kar pukaro, ye allah ke nazdeek zyada thik hai, fir agar tumhe unke bap maloom naa ho to deen me tumhare bhai hain, Lihaza agar is aurat ke doodh nahi utarta to ye aurat apni behen se ise doodh pilwa de, taki is aurat se is bachche ka baligh hone par parda khatam ho jaye kyunki ab wo aurat iski khala hongi aur khala se nikah haram yani parda wajib nahi, aur magar yaad rakhe is surat me bhi sirf is aurat ko ria’yat hai, magar abhi Page: To esi surat me kya karna chahiye.

  DIN EN ISO 13920 AE PDF

گلدستہ عقائد و اعمال – Books Library | eBooks | Free | Read | Download | Learn | Online

Faizan e Baba Far Islamic naam he ya nahi Sureh Ahzab Ayat “aur naa tumhare le-palako ko tumhara beta banaya, ye tumhare apne munh ka kehna hai, aur allah haq farmata hai aur wahi raah dikhata hai, uhne unke bap hi ka keh kar pukaro, ye allah ke nazdeek zyada thik hai, fir agar tumhe unke bap maloom naa ho to deen me tumhare bhai hain, Alahazrat Imam e Ahle Sunnat Fatawa Razawiyya Jild: Faizan e Madani M Jab qasm allah ya uske naam ya uski sifat ya quran ki khai ho.

Ek waqt me jitni allah tofiq aur taqat de aur zehen hazir rahe yani bor naa ho to jitni chahe qaza namaze ada kar sakte hai, siwaye makruh waqt ke aur wo makruh waqt ye hain, 1-zawal ke waqt, 2 tulu e aftab ke waqt, 3 magrib se 20 mint. Kuchh logo ka manna hai ki wo waqt jinnato ka hota hai isliye nahi padna chahiye. Shariat ka ek qaida he ki zarurat mamnoh ko mubah kar deti hai.

  BC308 DATASHEET PDF

T walo se setting karke wifi chalana bhi najaiz hai, kyunki IT khud malik nahi or is tarah password ko office aqair ke khas logo ko share karna bhi najaiz. Ab jab kisi ne khareed hi liya to bina pehne baz naa ayega to akal hai. Hame Huzoor aJc ne hukm diya ki unth or gaye me 7 aadmi shareek ho jaye, Tirmizi me hai: Jis Suwal me mene rishwat, jurmana haram kaha uska matlab ye nahi ki har surat me haram hai.

गुलदस्तए अक़ाइदो आ’माल

Isiliye mankul huya ki jab dastarkhwan bhichhaya jaye or jamat qayam ho to pehle khana kha lo. Ki ye meri ghalati Thi. Aisa karna ya sochna kaisa.

Kya isme koi haq-talfi hui? Jabki jab hum puchhte he ke kya ye halal he or wo use halal hi btaye. Usme tarikh ki koi qaid meri nazar se nahi guzri. Or musalman ho kar musalman ladki kaa naam istimal karna ala darje ki behayai.

Chandi hai to kya ispe zakat hai? Jo 40 raat me ek martaba bhi aafat ya fikr ya pareshani me mubtala naa hua us ke liye allah ke yaha koi bhalai nahi, Wazaif: